Μαθήματα

Το Εργαστήριο Εφαρμογών Πληροφορικής στα ΜΜΕ (Media Informatics Lab, M.I.L.) είναι υπεύθυνο για μία σειρά μαθημάτων, προπτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου. Επιπλέον, επιβλέπει κάθε χρόνο πλήθος προπτυχιακές, μεταπτυχιακές και διδακτορικές έρευνες.

Μαθήματα

Έρευνα