Ανάκτηση και Ανάλυση Μεγάλων Δεδομένων (Big Data)

Σύνοψη του Περιεχομένου του Μαθήματος
big-dataΤο παρόν μάθημα θα παρουσιάσει το πεδίο της ανάκτησης και ανάλυσης Μεγάλων Δεδομένων (Big Data) υπό το πρίσμα των επιπτώσεων και της αξίας που έχει για τη Δημοσιογραφία και την Επικοινωνία. Αρχικά, θα παρουσιαστούν συνοπτικά οι βασικές τεχνολογικές αρχές και μέθοδοι ανάκτησης και ανάλυσης Μεγάλων Δεδομένων, και στη συνέχεια, θα παρουσιαστούν μια σειρά από επιμέρους εφαρμογές στο πεδίο της Δημοσιογραφίας και Επικοινωνίας, ενώ θα παρουσιαστούν και οι προκλήσεις που προκύπτουν λόγω της ευρείας εφαρμογής τέτοιων τεχνολογιών. Ενδεικτικά, θα καλυφθούν οι ακόλουθες θεματικές περιοχές:

  • Ανάλυση και Ανάκτηση Πολυμεσικών Δεδομένων
  • Κοινωνικά Δίκτυα: Αναπαράσταση & Ανάλυση
  • Δομημένη Γνώση Μεγάλης Κλίμακας: Wikipedia
  • Τεχνικές Ανάλυσης ΜΔ / Τεχνητή Νοημοσύνη
  • Οπτικοποίηση Δεδομένων
  • Ανίχνευση Τάσεων και Γεγονότων
  • Μελέτη και Πρόβλεψη Εκλογικών Αποτελεσμάτων
  • Παραπληροφόρηση και Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης
  • Προσωπικά Δεδομένα και Ιδιωτικότητα

Η αξιολόγηση του μαθήματος θα πραγματοποιηθεί μέσα από εργασίες.

Σύντομο Βιογραφικό του Διδάσκοντα
papadop.240Ο Δρ. Συμεών Παπαδόπουλος έλαβε το Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης το 2004. Στη συνέχεια, ολοκλήρωσε μεταπτυχιακές σπουδές σε Τεχνολογίες  Πληροφορίας και Επικοινωνιών στο Πολυτεχνείο του Eindhoven (TU/e), αποφοιτώντας το 2006. Μεταξύ των ετών 2007 και 2009, ολοκλήρωσε επιτυχώς εξ αποστάσεως πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) στο Πανεπιστήμιο του Blekinge (BTH), και μεταξύ των ετών 2008 και 2012 εκπόνησε τη διδακτορική διατριβή του στην περιοχή της Εξόρυξης γνώσης σε συλλογές περιεχομένου μεγάλης κλίμακας από κοινωνικά δίκτυα. Μεταξύ των ετών 2006 και 2007 εργάστηκε ως ερευνητικός συνεργάτης με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και από το 2007 ως ερευνητικός συνεργάτης με το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, όπου κατέχει θέση του Ερευνητή Βαθμίδας Γ’ από το Μάιο του 2019. Από τον Ιανουάριο του 2014 είναι συνιδρυτής της εταιρίας τεχνολογίας Infalia. Τα τελευταία χρόνια, ο Συμεών Παπαδόπουλος έχει εστιάσει την προσοχή του στην περιοχή της ανάλυσης μεγάλων δεδομένων και εξόρυξης γνώσης από τον Παγκόσμιο Ιστό και από Κοινωνικά Δίκτυα, έχοντας σημαντικές  ερευνητικές συνεισφορές και τεχνικές συμβολές σε Ευρωπαϊκά Ερευνητικά Έργα όπως το SocialSensor, REVEAL, InVID και WeVerify, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ανερχόμενη πρόκληση της παραπληροφόρησης. Έχει συμμετέχει στη συγγραφή περισσότερων από 30 άρθρων σε περιοδικά, 100 εργασιών σε πρακτικά συνεδρίων, 10 κεφαλαίων βιβλίων, και 2 βιβλίων, ενώ έχει συνεισφέρει και στην κατοχύρωση 3 πατεντών.