Σχεδίαση και επεξεργασία εικόνας και γραφικών / Computer Graphics and Image Editing

Το οπτικό μήνυμα που μεταφέρει μία δυσδιάστατη επιφάνεια, όπως ένα έντυπο ή μια οθόνη, είναι αποτέλεσμα της διάταξης της πληροφορίας στον συγκεκριμένο κάθε φορά χώρο. Ο τρόπος που το ανθρώπινο µάτι κινείται στο δυσδιάστατο επίπεδο, και κατ’ επέκταση συλλαμβάνει την πληροφορία, υποδεικνύεται από τον σχεδιασμό, δηλαδή την οργάνωση των οπτικών στοιχείων όπως χρώμα, εικόνες, κείμενα, διανυσματικά γραφικά κ.ά. Ο σκοπός του μαθήματος «Σχεδίαση και επεξεργασία εικόνας και γραφικών» είναι να εκπαιδεύσει τις φοιτήτριες και τους φοιτητές σε ζητήματα σχεδιασμού και επεξεργασίας γραφικών και εικόνων. Το μάθημα, δομημένο σε θεωρητικές διαλέξεις και πρακτικές ασκήσεις, εστιάζει στην οργάνωση των οπτικών στοιχείων σε ένα έντυπο ή μια οθόνη, και στην ψηφιακή επεξεργασία γραφικών και εικόνων με αντίστοιχα λογισμικά.

Βιβλιογραφία (ΕΥΔΟΞΟΣ)

  • Φραγκόπουλος Μίλτος, 2006. Εισαγωγή στην ιστορία και τη θεωρία του graphic design: Μια μικρή ανθολογία. ISBN: 960-6654-09-5| Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο 21285

Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη

  • Κοζάκου Τσιάρα, Όλγα. 1988. Εισαγωγή στην Εικαστική Γλώσσα, Εκδόσεις Gutenberg, ISBN: 978-960-01-0049-7
  • Κολοκυθάς, Κωνσταντίνος. 2015. Ψηφιακά μέσα στις οπτικοακουστικές τέχνες: Ένας εισαγωγικός οδηγός. Εκδόσεις Κάλλιπος https://repository.kallipos.gr/handle/11419/3489
  • Λαζαρίνης, Φώτης. 2015. Πολυμέσα: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ. Εκδόσεις Κάλλιπος, https://repository.kallipos.gr/handle/11419/2045
  • Κωνσταντόπουλος, Πάνος. 2013. GRAPHIC DESIGN. Αθήνα, Εκδόσεις GRAMMA, ISBN 139789608675346
  • Κατσουλίδης, Τάκης. 2000. Το σχέδιο του γράμματος, Αθήνα, Ιδιωτική Έκδοση, ISBN13 9789609131506
  • Γεωργιάδου Ε., Αλατσίδου Ε., Μαντζάρη Μ. 1999 Γραμματογραφία. Αθήνα: Εκδόσεις Κορυφή ISBN 960-7251-50-4

Αξιολόγηση
Η αξιολόγηση του μαθήματος θα γίνεται βάσει τεσσάρων (4) εργασιών οι οποίες θα παραδίδονται κατά τη διάρκεια του εξαμήνου και μιας σύντομης γραπτής εξέτασης με βαρύτητα 20% στη συνολική βαθμολογία η κάθε μία (20%+20%+20%+20%=20%=100%). Οι εργασίες θα αφορούν μία συγκεκριμένη οπτική σύνθεση που θα ορίζεται κάθε φορά και θα περιλαμβάνει σχεδίαση γραφικών, επεξεργασία εικόνας ή συνδυασμό των παραπάνω. Η βαθμολόγηση σε κάθε εργασία θα προκύπτει από την ορθή τήρηση των ζητούμενων προδιαγραφών, καθώς και από τη συνολική απόδοση της σχεδίασης.

Δικτυακός τόπος μαθήματος
Διατίθεται ειδικός δικτυακός τόπος για το μάθημα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα μαθημάτων του Αριστοτέλειο Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (https://elearning.auth.gr/).