Έρευνα

Το εργαστήριο Εφαρμογών Πληροφορικής στα ΜΜΕ δραστηριοποιείται στις εξής ερευνητικές περιοχές:

  • Εφαρμογές πληροφορικής στη Δημοσιογραφία
  • Μελέτη διάδρασης δικτυακών τόπων.
  • Συστήματα συνεργατικής εργασίας βασισμένα σε υπολογιστές.
  • Υποστηρικτικά συστήματα μάθησης.
  • Δημοσιογραφία Δεδομένων.
  • Τεχνικές και εργαλεία επιβεβαίωσης περιεχομένου στο διαδίκτυο.
  • Αλγοριθμική Δημοσιογραφία.
  • Περιεχόμενο παραγώμενο από τους χρήστες (User Generated Content).