Δημιουργία οπτικοποιήσεων (Infographics)

Το Εργαστήριο Εφαρμογών Πληροφορικής στα ΜΜΕ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης παρέχει τη δυνατότητα δημιουργίας και παροχής οπτικοποιήσεων, τόσο διαδραστκών όσο και στατικών. Παρακάτω υπάρχουν διαθέσιμες δουλειές που έχουν γίνει μέχρι σήμερα:

- Infographics

 

-Διαγράμματα

 

- Διαδραστικά Γραφήματα


Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9