Προπτυχιακά

Το Εργαστήριο Εφαρμογών Πληροφορικής στα ΜΜΕ (Media Informatics Lab, M.I.L.) είναι υπεύθυνο για μία σειρά μαθημάτων προπτυχιακού επιπέδου, ενώ κάθε χρόνο επιβλέπει τη εκπόνηση πτυχιακών εργασιών από προπτυχιακούς φοιτητές του τμήματος Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τις κατάλληλες σελίδες του M.I.L.: