Εκδηλώσεις

Ερευνητική Δημοσιογραφία και Δημοσιογραφία Δεδομένων: DataJournalismHackathonΚόκκινες Σημαίες στα προγράμματα του ΕΣΠΑ

Data Journalism Hackathon #RedFlags #NSRF EU Funds

 Ημερομηνία: 31/03/2017 και 10/4/2017

Συνδιοργάνωση: Ίδρυμα Ανοικτής Γνώσης Ελλάδας, Ένωση Συντακτών Ημερήσιων Εφημερίδων Μακεδονίας Θράκης και Εργαστήριο Εφαρμογών Πληροφορικής στα Μ.Μ.Ε., Τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ του ΑΠΘ

Εργαστήριο

Στόχος: Αναγνώριση Κόκκινων Σημαιών (πιθανά παράτυπα σημεία) στα προγράμματα του ΕΣΠΑ χρησιμοποιώντας το αντίστοιχο εξειδικευμένο εργαλείο για τον εντοπισμό Κόκκινων Σημαιών που έχει αναπτύξει το Ίδρυμα Ανοικτής Γνώσης Ελλάδας, και διασταύρωση αποτελεσμάτων με άλλες πηγές πληροφόρησης όπως η ιστοσελίδα της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ και της ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ.

Target group: Το εργαστήριο απευθύνεται σε δημοσιογράφους, φοιτητές, απόφοιτους του Τμήματος της Δημοσιογραφίας οι οποίοι ενδιαφέρονται ή ειδικεύονται σε Οικονομικό ρεπορτάζ και Δημοσιογραφία Δεδομένων.

Μέγιστος αριθμός ατόμων: 30

Ομάδες: Θα σχηματιστούν ομάδες 3-5 ατόμων.

Διαδικασία: Οι ομάδες που θα σχηματιστούν θα επιλέξουν ένα ή δύο περιστατικά Κόκκινων Σημαιών στα προγράμματα του ΕΣΠΑ, χρησιμοποιώντας το εργαλείο που θα τους προσφέρει το Ίδρυμα Ανοικτής Γνώσης Ελλάδας. Οι συμμετέχοντες καλούνται να διερευνήσουν και να εξετάσουν την κατάσταση του έργου που θα επιλέξουν, αξιοποιώντας πληροφορίες από διάφορες πηγές που θα παρουσιάζονται στο εργαλείο από στοιχεία της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ και της ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Στο πλαίσιο του hackathonοι συμμετέχοντες μπορούν να αναζητήσουν επιπλέον πληροφορίες στο διαδίκτυο ή/και μέσω συνεντεύξεων, αν θεωρηθεί σκόπιμο. Ο τελικός στόχος του hackathonείναι η συγγραφή ενός δημοσιογραφικού άρθρου σχετικά με τα αποτελέσματα αυτής της διαδικασίας. Τα αποτελέσματα της κάθε ομάδας θα παρουσιαστούν σε επόμενη εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στον ίδιο χώρο στις 10/4/2017.

Βεβαίωση: Σε όλους τους συμμετέχοντες θα σταλεί ηλεκτρονικά βεβαίωση συμμετοχής.