Ιστορικό Πτυχιακών Εργασιών

Το Εργαστήριο Εφαρμογών Πληροφορικής στα ΜΜΕ (Media Informatics Lab, M.I.L.) έχει επιβλέψει δεκάδες πτυχιακές εργασίες προπτυχιακού επιπέδου, συμβάλλοντας καθοριστικά στην είσοδο των νέων τεχνολογιών στην επιστήμη της δημοσιογραφίας. Παρακάτω ακολουθούν ορισμένα παραδείγματα των πτυχιακών εργασιών.

Πτυχιακές εργασίες του ακαδημαϊκού έτους 2015-16

 • Οπτικοποίηση της πληροφορίας: Infographics με εφαρμογή στη δημοσιογραφία
 • Ανάπτυξη διαδικτυακού αθλητικού περιοδικού

Πτυχιακές εργασίες του ακαδημαϊκού έτους 2014-15

 • Δημοσιογραφία Δεδομένων

Πτυχιακές εργασίες του ακαδημαϊκού έτους 2013-14

 • Τo φαινόμενο του Trolling

Πτυχιακές εργασίες του ακαδημαϊκού έτους 2011-12

 • Επεξεργασία εικόνας με το Illustrator

Πτυχιακές εργασίες του ακαδημαϊκού έτους 2010-11

 • Σύγκριση περιβαλλόντων κοινωνικής δικτύωσης

Πτυχιακές εργασίες του ακαδημαϊκού έτους 2009-10

 • Επεξεργασία εικόνας με το Photoshop

Πτυχιακές εργασίες του ακαδημαϊκού έτους 2008-09

 • Ανάπτυξη νέου δικτυακού τόπου του Εργαστηρίου Εφαρμογών Πληροφορικής στα ΜΜΕ. 
 • Σχεδίαση διαδικτυακών εφημερίδων (www-editions).
 • Συστήματα διαχείρισης Περιεχομένου (CMS): Η Περίπτωση του Joomla!

Πτυχιακές εργασίες του ακαδημαϊκού έτους 2006-07

 • Συστήματα διαχείρισης πληροφοριών (Content Management Systems – CMS).
 • Τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό.

Πτυχιακές εργασίες του ακαδημαϊκού έτους 2005-06

 • Ελεύθερο λογισμικό.

Πτυχιακές εργασίες του ακαδημαϊκού έτους 2004-05

 • Τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών σε μία εφημερίδα.
 • E-mail και spam.
 • Τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών σε ένα πρακτορείο ειδήσεων.
 • Δημιουργία ηλεκτρονικού παρατηρητηρίου για θέματα δημοσιογραφίας και Επικοινωνίας.

Πτυχιακές εργασίες του ακαδημαϊκού έτους 2003-04

 • Weblogs και δημοσιογραφία.
 • Τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών σε ένα τηλεοπτικό κανάλι.
 • Αξιολόγηση γνώσεων πληροφορικής των φοιτητών του Τμήματος Δημοσιογραφίας & ΜΜΕ.
 • Μελέτη χαρακτηριστικών αλληλεπίδρασης δικτυακών τόπων ελληνικών μέσων ενημέρωσης.
 • Τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών σε ραδιοφωνικό σταθμό.
 • Ανάπτυξη δικτυακού τόπου του τμήματος Δημοσιογραφίας & ΜΜΕ.

Πτυχιακές εργασίες του ακαδημαϊκού έτους 2002-03

 • Καταχώριση και επεξεργασία στοιχείων με το SPSS.

Πτυχιακές εργασίες του ακαδημαϊκού έτους 2001-02

 • Συγκριτική παρουσίαση των δικτυακών τόπων των τμημάτων του Α.Π.Θ.
 • Συγκριτική παρουσίαση των δικτυακών τόπων των Ελληνικών ΑΕΙ.
 • Συγκριτική παρουσίαση των δικτυακών τόπων με θέματα πολιτισμού.

Πτυχιακές εργασίες του ακαδημαϊκού έτους 2000-01

 • Μηχανές αναζήτησης.
 • Προχωρημένες τεχνικές web – design.
 • Ελληνικές πύλες στο διαδίκτυο.
 • Ανάπτυξη ιστοσελίδων του τμήματος Δημοσιογραφίας & ΜΜΕ.
 • Εργαλεία ανάπτυξης μαθημάτων εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Πτυχιακές εργασίες του ακαδημαϊκού έτους 1999-2000

 • Ηλεκτρονικές εκδόσεις ελληνικών εφημερίδων.
 • Σχεδιάζοντας μία ηλεκτρονική εφημερίδα.
 • Εκπαίδευση δημοσιογράφων σε θέματα πληροφορικής.