Τρέχον Ακαδημαϊκό Έτος

 Το εργαστήριο εφαρμογών Πληροφορικής στα ΜΜΕ ανακοινώνει τα θέματα διπλωματικών εργασιών για το ακαδημαϊκό έτος 2016-17:

Κατηγοριοποίηση project Δημοσιογραφίας Δεδομένων

Η δημοσιογραφία δεδομένων είναι μια νέα μορφή δημοσιογραφίας η οποία εμφανίστηκε στο τέλος του 20ου αιώνα. Περιλαμβάνει τη χρήση δεδομένων για την εύρεση ιστοριών ή επαλήθευση απόψεων, καθώς και την χρήση οπτικοποιήσεων για τον εμπλουτισμό / συμπλήρωση των άρθρων. Οι λόγοι της ανάπτυξής της οφείλονται στην ολοένα μεγαλύτερη διαθεσιμότητα ψηφιακών δεδομένων, καθώς και στην ανάπτυξη και διάθεση εφαρμογών οπτικοποίησης και διαχείρισης δεδομένων.  Σε αυτή την εργασία ο φοιτητής/τρια καλείται να χρησιμοποιήσει ένα μοντέλο κατηγοριοποίησης projectδημοσιογραφίας δεδομένων σε περιπτώσεις της Ελλάδος και του εξωτερικού, ώστε να επιβεβαιώσει τη χρησιμότητα του μοντέλου ή να προβεί στις κατάλληλες συμπληρώσεις / βελτιώσεις του μοντέλου.

 

Τεχνικές Επαλήθευσης δεδομένων

Η εισαγωγή και ταχύτατη εξάπλωση των εφαρμογών κοινωνικών μέσων δίνουν την δυνατότητα στους χρήστες του διαδικτύου να παράγουν περιεχόμενο (περιεχόμενο παραγόμενο από τους χρήστες – UserGeneratedContent– UGC). Το UGCμπορεί να είναι εντελών νέο ή να προέρχεται από επεξεργασία και συμπλήρωση υπάρχοντος UGC. Το UGCαποτελεί μια πολύτιμη πηγή πληροφοριών για τον δημοσιογράφο ιδίως στις περιπτώσεις έκτακτων γεγονότων (πολέμων, φυσικών καταστροφών, τρομοκρατικών επιθέσεων, κλπ). Το πρόβλημα είναι ότι πολύ συχνά το UGCδεν είναι αληθινό και μπορεί να παραπλανήσει τον δημοσιογράφο και να τον οδηγήσει στην διάδοση ψευδών ή αλλοιωμένων ειδήσεων. Η λύση σε αυτό το σοβαρό πρόβλημα είναι η χρήση τεχνικών επιβεβαίωσης του UGCκαι ιδίως εκείνου που προέρχεται από τα κοινωνικά μέσα και κυρίως από τις εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης. Σε αυτή την εργασία ο φοιτητής/τρια καλείται να παρουσιάσει το θεωρητικό πλαίσιο την διαδικασία της επαλήθευσης του υλικού που παράγεται από τους χρήστες καθώς και να εστιάσει στις τεχνικές αλλά και στα εργαλεία της επαλήθευσης που έχουν αρχίσει πλέον να εμφανίζονται.

Δημοσιογραφία και Εικονική Πραγματικότητα

Η τεχνολογία της εικονικής πραγματικότητας προσφέρει στους δημοσιογραφικούς οργανισμούς νέους τρόπους παρουσίασης των γεγονότων, οι οποίοι δύναται να φέρουν το κοινό πιο κοντά σε μια ιστορία από οποιαδήποτε προηγούμενη πλατφόρμα. Η χρήση συσκευών που επιτρέπουν τη δημιουργία τρισδιάστατων σκηνών σε συνδυασμό με την ευρεία χρήση φορητών συσκευών εικονικής πραγματικότητας, ανοίγουν νέους δρόμους στην αφήγηση των γεγονότων και επιδρούν σημαντικά στην εξέλιξη της δημοσιογραφίας. Το ζητούμενο της εργασίας είναι η διερεύνηση των δυνατοτήτων των εργαλείων της εικονικής πραγματικότητας στη δημιουργία ψηφιακών αφηγήσεων που επιτρέπουν τους χρήστες να βιώνουν τα γεγονότα που παρουσιάζονται.

 

Νέα online εργαλεία για την αποτύπωση του παλμού των πόλεων

Τα τελευταία χρόνια αυξάνονται οι εφαρμογές που διαθέτουν ανοιχτά δεδομένα σχετικά με ποικίλες εκφάνσεις της ζωής στις πόλεις. Δεδομένα από αισθητήρες σχετικά με τις μεταφορές, τις περιβαλλοντικές συνθήκες και την ενεργειακή κατανάλωση παρέχονται σε πραγματικό χώρο ενώ η ανθρώπινη δραστηριότητα απεικονίζεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Επιπλέον, δεδομένα από τη δημόσια διοίκηση όπως δημογραφικά στοιχεία, στατιστικά στοιχεία για την απασχόληση, οι τιμές των ακινήτων και τα ποσοστά εγκληματικότητας δίνουν μια εικόνα για το πως η πόλη εξελίσσεται. Το ζητούμενο της εργασίας είναι η αποτύπωση των δυνατοτήτων που προσφέρουν οι παραπάνω εφαρμογές στους δημοσιογράφους ώστε αυτοί να αποκτήσουν μια πιο άμεση και σφαιρική εικόνα για την καθημερινότητα των σύγχρονων πόλεων αλλά και να κατανοήσουν τη δυναμική τους.

 

Χρήση online εργαλείων για την εμπλοκή των πολιτών στη λήψη των αποφάσεων

Στις μέρες μας υπάρχει πληθώρα ψηφιακών εφαρμογών που επιτρέπει στη δημόσια διοίκηση να απευθύνεται στους πολίτες σε μια προσπάθεια να τους εμπλέξει στη λήψη των αποφάσεών. Η ολοένα και αυξανόμενη πολυπλοκότητα στον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι οργανώνουν την onlineπαρουσία τους σε συνδυασμό με τις εξελισσόμενες προσδοκίες των πολιτών από τη δημόσια διοίκηση, δημιουργούν νέες προκλήσεις στα στελέχη που είναι επιφορτισμένα με το έργο της ενεργοποίησης των πολιτών. Το ζητούμενο της εργασίας είναι αρχικά η διερεύνηση των δυνατοτήτων που παρέχουν οι ψηφιακές εφαρμογές για την ενεργοποίηση και εμπλοκή των πολιτών σε θέματα που τους αφορούν και στη συνέχεια η επιλογή των κατάλληλων onlineεργαλείων ανά περίσταση.

 

Αποτύπωση των τεχνολογικών κοινοτήτων στην πόλη της Θεσσαλονίκης

Το ζητούμενο της εργασίας είναι η αποτύπωση του αναδυόμενου οικοσυστήματος που αποτελείται από ομάδες και κοινότητες, οι οποίες χρησιμοποιούν την τεχνολογία για να λύσουν τα προβλήματα της πόλης. Πρόκειται για συνεργασίες γύρω από θέματα όπως: οι τεχνολογίες software και hardware, η ανοιχτότητα (ανοιχτό λογισμικό και τα ανοιχτά δεδομένα), το διαδίκτυο των αντικειμένων, η προώθηση της νεανικής επιχειρηματικότητας, κλπ. Οι κοινότητες αυτές πειραματίζονται με τις νέες τεχνολογίες με σκοπό αφενός μεν τη μάθηση, αφετέρου δε τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος και γενικότερα των λειτουργιών της πόλης. Η εργασία δεν θα αρκεστεί στην απλή καταγραφή των ομάδων αλλά θα εμβαθύνει στους σκοπούς τους, στην ανθρωπογεωγραφία των μελών τους, στα ψηφιακά εργαλεία που χρησιμοποιούν για την επίτευξη των στόχων τους, στις σχέσεις μεταξύ τους αλλά και με τους φορείς της πόλης, και στην διασύνδεσή τους με ανάλογα δίκτυα σε παγκόσμιο επίπεδο, Θα γίνει επίσης προσπάθεια για τη συστηματοποίηση της διαδικασίας εντοπισμού τέτοιων ομάδων, την αποτίμηση της συμβολής τους στη δημιουργία μιας ευφυούς πόλης, και την υποστήριξη της σύστασης και λειτουργίας τους από τους φορείς της πόλης.

 

 

Όσοι φοιτητές/τριες ενδιαφέρονται για να αναλάβουν το θέμα (δήλωση εργασίας το χειμερινό εξάμηνο 2016-17) παρακαλώ να επικοινωνήσουν με τον κ.Βέγλη στο veglis@jour.auth.gr