Εφαρμογές Κοινωνικής Δικτύωσης

Περιγραφή
socialΤο μάθημα διαπραγματεύεται το θέμα της κοινωνικής δικτύωσης. Αρχικά γίνεται μια θεωρητική εισαγωγή στην κοινωνική δικτύωση, στα είδη αλλά και στην εξέλιξη που παρουσίασε στο σύντομο χρόνο ζωής της. Επίσης μελετούνται ειδικές περιπτώσεις κοινωνικής δικτύωσης, το θέμα του παραγόμενου υλικού από χρήστες (user generated content), η οικοδόμηση και διαχείριση (moderation) της κοινότητας, καθώς και η περίπτωση των forums . Το κύριο μέρος του μαθήματος περιλαμβάνει πρακτική εφαρμογή σε γνωστές εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης (Twitter, Facebook, Google+, Linkedin, Youtube, Flickr, Instagram, κ.α.) με έμφαση στη χρήση τους για τη βελτίωση των παραγόμενων ειδήσεων, την αύξηση της διείσδυσης τους στο κοινό και την παρακολούθηση του κοινωνικού τους αντικτύπου.

Το μάθημα περιλαμβάνει τις παρακάτω θεματικές ενότητες:

1. Εισαγωγή στην κοινωνική δικτύωση. Τα είδη, η εξέλιξη και ο ρόλος της κοινωνικής δικτύωσης.
2. Online Κοινότητες και Δημοφιλή Κοινωνικά Δίκτυα
3. Blogs
4. Λογισμικό Online Κοινοτήτων
5. Facebook
6. Google+ και LinkedIn
7. Twitter
8. Κοινωνικά δίκτυα ειδικού σκοπού (πολυμεσικού περιεχομένου, ακαδημαϊκά, κ.λπ.).
9. Εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης για δημοσιογράφους
10. Δημιουργία περιεχομένου από τους χρήστες
11. Παρακολούθηση κοινωνικού αντικτύπου
12. Ο ρόλος των κινητών τηλεφώνων στην κοινωνική δικτύωση

Βιβλιογραφία
Συνεδεμένοι, N.CHRISTAKIS, J.FOWLER, ΑΛ. ΜΑΜΑΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε, 2010

Αξιολόγηση
Ο τελικός βαθμός του μαθήματος προκύπτει κατά 50% από το βαθμό των εργαστηριακών ασκήσεων αξιολόγησης και κατά 50% από το βαθμό των δύο εργασιών που πρέπει να παραδοθούν κατά τη διάρκεια του εξαμήνου.