Χρηματοδοτούμενα προγράμματα

    Euro Crisis Project (2012- ) Συμμετοχή στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα με επιστημονικά υπεύθυνο τον καθηγητή Robert Picard του Reuters Institute for the Study of Journalism, University of Oxford
    2009 ερευνητικό πρόγραμμα με θέμα “Μελέτη των Δικτυακών Τόπων των Ελληνικών ΜΜΕ” με χρηματοδότηση του Ινστιτούτου Οπτικοακουστικών Μέσων (ΙΟΜ.
    2003 – 2008 συμμετοχή στο πρόγραμμα αναμόρφωσης του προπτυχιακού προγράμματος του Τμήματος Δημοσιογραφίας & ΜΜΕ που χρηματοδοτήθηκε στα πλαίσια του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ.
    2003-05 συμμετοχή στο ειδικό πρόγραμμα ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ «Ακαδημαϊκή και Επαγγελματική αναβάθμιση εκπ. Α/θμιας Εκπ/σης» του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Α.Π.Θ.