Συνεργασίες στο εξωτερικό

Το εργαστήριο εφαρμογών Πληροφορικής στα ΜΜΕ συνεργάζεται με το Positive Center for Digital Media στην Σερβία