Συνεργασίες στην Ελλάδα

Το εργαστήριο έχει υπογράψει πρωτόκολλο συνεργασίας το Νοέμβριο του 2011, με:

    το Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Επικοινωνίας και Οπτικοακουστικής Τεκμηρίωσης, του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

    το Εργαστήριο Νέων Τεχνολογιών στην Επικοινωνία, την Εκπαίδευση και τα ΜΜΕ, του Τμήματος Επικοινωνίας και ΜΜΕ του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών,

    το Εργαστήριο Μαθησιακής Τεχνολογίας και Διδακτικής Μηχανικής του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Το εργαστήριο, από τις αρχές του 2011, συνεργάζεται σε θέματα ερευνών και επιμόρφωσης με το Μορφωτικό Ίδρυμα της ΕΣΗΕΜΘ

To εργαστήριο, από την ίδρυση του το 2002 συνεργάζεται με το Εργαστήριο Ηλεκτρονικών ΜΜΕ του Τμήματος.

Το εργαστήριο συνεργάζεται από το 2004 με το εργαστήριο Ηλεκτρακουστικής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του ΑΠΘ.

Το εργαστήριο από την άνοιξη του 2012 συνεργάζεται με το Ινστιτούτο Επαρχιακού Τύπου.