Προσωπικό

Το Εργαστήριο Εφαρμογών Πληροφορικής στα ΜΜΕ (Media Informatics Lab, M.I.L.) διευθύνεται από τον Δρ. Ανδρέα Βέγλη και το του προσωπικό αποτελείται από τους εξής:

Ανδρέας Βέγλης (διευθυντής εργαστηρίου) | Καθηγητής

τηλ. 2310- 99-2092 |academia profile http://auth.academia.edu/AndreasVeglis | email: veglis@jour.auth.gr

Δρ. Ντίνος Μπαρμπαργύρης | ΕΕΠ

τηλ. 2310- 99-2080 | email: barbargi@jour.auth.gr

Δρ.Παναγιώτης Τσαρχόπουλος| ΕΔΙΠ

τηλ. 2310-99-2065 | email: patsar@jour.auth.gr

 Δρ. Νίκος Αντωνόπουλος | άμισθος επιστημονικός συνεργάτης

τηλ. 2310-99-2065 | email: nikos@antonopoulos.info

Δρ. Ελισάβετ Γεωργιάδου | ΕΔΙΠ

τηλ. 2310-99-2065 | email: elisag@otenet.gr

Ευστάθιος Σιδηρόπουλος | υποψήφιος διδάκτορας

τηλ. 2310-99-2065 | email: stathsid@auth.gr

Δρ.Νικόλαος Κουμαρτζής άμισθος επιστημονικός συνεργάτης

τηλ. 2310-99-2065 | email: nkoumart@jour.auth.gr

Δημήτρης Γιομελάκης | υποψήφιος διδάκτορας

τηλ. 2310-99-2065 | email: dgiomela@jour.auth.gr

Χριστίνα Καρυπίδου | άμισθη επιστημονική συνεργάτης

τηλ. 2310-99-2065 | email: ckarypid@jour.auth.gr

Κοσμάς Παναγιωτίδης | υποψήφιος διδάκτορας

τηλ. 2310-99-2065 | email: gozos@live.com

Γιάννης Αγγέλου | υποψήφιος διδάκτορας

τηλ. 2310-99-2065 | email: yaggelou@gmail.com