Τεχνολογίες & Εφαρμογές Πληροφορικής

Σύνοψη
Η ύλη του μαθήματος περιλαμβάνει: Βασικές Έννοιες – Ιστορική Ανασκόπηση – Αρχιτεκτονική των προσωπικών υπολογιστών – Λογισμικό – Τα Windows – Εφαρμογή επεξεργασίας κειμένου – Εφαρμογή λογιστικού φύλλου – Εφαρμογή δημιουργίας παρουσιάσεων – Τοπικά δίκτυα υπολογιστών – Το Διαδίκτυο – Ειδικά θέματα
Το μάθημα χωρίζεται σε δύο μέρη:
α) Το θεωρητικό μάθημα που περιλαμβάνει εβδομαδιαίες διαλέξεις διάρκειας 2 ωρών.
β) Το εργαστηριακό μέρος που περιλαμβάνει εργαστήρια διάρκειας 3 ωρών.
Η παρακολούθηση των διαλέξεων είναι προαιρετική.
Η παρακολούθηση των εργαστηρίων είναι υποχρεωτική.

Βιβλιογραφία
Α.Βέγλης, Ε.Αβραάμ, Α.Πομπόρτσης, Σύγχρονες Εφαρμογές Αυτοματισμού Γραφείου & Επικοινωνιών, Εκδόσεις Τζιόλα 2005.

Αξιολόγηση
Ο τελικός βαθμός του εργαστηρίου για κάθε φοιτητή υπολογίζεται μόνο εφόσον δεν έχει προηγηθεί καμία απουσία στα εργαστηριακά μαθήματα και προκύπτει από τους επιμέρους βαθμούς στα ακόλουθα: Ασκήσεις κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου Τελική άσκηση στο Word Τελική άσκηση στο Excel Τελική άσκηση στο PowerPoint
Ο τελικός βαθμός του μαθήματος προκύπτει από μέσο όρο των γραπτών εξετάσεων του θεωρητικού μέρους και του βαθμού του εργαστηρίου.
Κάθε επιμέρους βαθμός θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το 5.
Αν κάποιος φοιτητής / φοιτήτρια κοπεί στο θεωρητικό ή το εργαστηριακό μέρος, χρειάζεται να επαναλάβει μόνο αυτό το μέρος.

Δικτυακός τόπος μαθήματος
Διατίθεται ειδικός δικτυακός τόπος για το μάθημα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα μαθημάτων του Αριστοτέλειο Πενεπιστημίου Θεσσαλονίκης (http://blackboard.lib.auth.gr).

Ύλη εξετάσεων
Βιβλίο: Σύγχρονες Εφαρμογές αυτοματισμούς Γραφείου & Επικοινωνιών
Κεφάλαιο 1
Κεφάλαιο 2 (εκτός από 2.3, 2.4)
Κεφάλαιο 3
Κεφάλαιο 4
Κεφάλαιο 5
Κεφάλαιο 9 (έως και 9.9)
Κεφάλαιο 10 (εκτός από 10.1.1, 10.1.2, 10.5.3, 10.5.4, 10.5.4.1, 10.5.4.2, 10.5.4.3, 10.5.4.4, 10.5.4.5, 10.5.5, 10.5.7, 10.6, 10.8.2, 10.8.3, 10.8.4, 10.8.4.1, 10.8.4.2)
Κεφάλαιο 11 (εκτός από 11.2.3, 11.2.4, 11.2.5, 11.2.6.1, 11.2.6.2, 11.2.6.3, 11.2.6.4, 11.2.6.5, 11.2.7, 11.2.7.1, 11.2.7.2, 11.2.7.3, 11.2.7.4, 11.3.3.1, 11.3.3.2, 11.3.4, 11.3.5, 11.3.6)
Σημειώσεις διδάσκοντα (διατίθενται για κατέβασμα μέσω του blackboard)