Έρευνα και M.I.L.


Το εργαστήριο Εφαρμογών Πληροφορικής στα ΜΜΕ δραστηριοποιείται στις εξής ερευνητικές περιοχές:

  • Χρήση πληροφορικής στη Δημοσιογραφία
  • Δημοσιογραφικοί δικτυακοί τόποι
  • Μελέτη διάδρασης δικτυακών τόπων
  • Αναζήτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο
  • Συστήματα συνεργατικής εργασίας βασισμένα σε υπολογιστές
  • Προηγμένα συστήματα έκδοσης
  • Κατανεμημένη εκτύπωση
  • Υποστηρικτικά συστήματα μάθησης
  • Πολυμεσικές εφαρμογές στη δημοσιογραφία