Τα Μαθήματα που Διδάσκονται

Το Εργαστήριο Εφαρμογών Πληροφορικής στα ΜΜΕ (Media Informatics Lab, M.I.L.) είναι υπεύθυνο για μία σειρά μαθημάτων, προπτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου. Επιπλέον, επιβλέπει κάθε χρόνο πλήθος προπτυχιακές, μεταπτυχιακές και διδακτορικές έρευνες φοιτητών του τμήματος Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης.

Μαθήματα