Τεχνολογίες και Εφαρμογές Πληροφορικής στα ΜΜΕ – εξετάσεις Φεβρουάριος 2021

Οι εξετάσεις του μαθήματα Τεχνολογίες και Εφαρμογές Πληροφορικής στα ΜΜΕ θα διεξαχθούν διαδικτυακά τη Δευτέρα 1/2/21 στις 9:15. Καλούνται οι φοιτητές τη συγκεκριμένη ημέρα και ώρα να συνδεθούν στο δικτυακό δωμάτιο https://authgr.zoom.us/j/91506806707
Επίσης να βεβαιωθούν ότι είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό μάθημα στο elearning καθώς μέσα από το elearνing θα γίνουν οι εξετάσεις.
Οι διδάσκοντες