Δελτίο τύπου για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα MATE

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να διαβάσετε το δελτίο τύπου του  Ευρωπαϊκού Ερευνητικού Προγράμματος Erasmus+ KA2 MATE για την περίοδο Ιούνιος-Δεκέμβριος 2020.

AUTΗ_press-release-4_December-2020