Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την παρακολούθηση του εργαστηριακού μέρους του μαθήματος Διαδικτυακής Δημοσιογραφίας (υποχρεωτικό εαρινού εξαμήνου)

Καλούνται όσοι φοιτητές βρίσκονται στο πέμπτο, ή έβδομο εξάμηνο των σπουδών τους ή στο πτυχίο και οφείλουν το εργαστηριακό μέρος του υποχρεωτικού μαθήματος κατεύθυνσης Δημοσιογραφίας “Διαδικτυακή Δημοσιογραφία” να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την παρακολούθηση του εργαστηρίου το χειμερινό εξάμηνο 2020-21 συμπληρώνοντας την παρακάτω ηλεκτρονική φόρμα.