Ενεργοποίηση του δικτυακού τόπου του Ευρωπαϊκού Ερευνητικού Προγράμματος ERUM

ERUM-Portal

Ενεργοποιήθηκε ο δικτυακός τόπος του Ευρωπαϊκού Ερευνητικού Προγράμματος Research Understanding through Media (ERUM)

https://projects.uni-foundation.eu/erum/