Παρουσίαση των αποτελεσμάτων του προγράμματος MATE

mate_logo

Το Ευρωπαϊκό έργο MATE (An Innovative, Student-Centered Approach to Intercultural Skills Acquisition for Students and Young Migrants) στοχεύει στην ενδυνάμωση των διαπολιτισμικών δεξιοτήτων ημεδαπών και αλλοδαπών φοιτητών. Το έργο συντονίζεται από την Κύπρο μέσω του M.M.C. MediterraneanManagementCentre και στο οποίο συμμετέχουν εταίροι από την Ελλάδα, τη Γαλλία, την Ισπανία, την Αυστρία και τη Σουηδία. Ο εκπρόσωπος της Ελλάδος στο πρόγραμμα είναι το Εργαστήριο Εφαρμογών Πληροφορικής στα ΜΜΕ του Τμήματος Δημοσιογραφίας & ΜΜΕ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ).

Το πρόγραμμα ΜΑΤΕ συμπληρώνει με επιτυχία το πρώτο έτος υλοποίησής του. Στο διάστημα αυτό, έχουν ολοκληρωθεί τα δύο πρώτα παραδοτέα του έργου, τα οποία στόχευαν στη διερεύνηση του φαινομένου της ρητορικής μίσους στις χώρες-εταίρους στο έργο και στη δημιουργία ενός διαδικτυακού εργαλείου αξιολόγησης διαπολιτισμικών δεξιοτήτων.

Σε πρώτο στάδιο, εντοπίστηκαν και καταγράφηκαν σε κοινή ευρωπαϊκή έκθεση συνήθεις μορφές ρητορικής μίσους διαδικτυακά, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ειδικότερα και κατά την κατά πρόσωπο επικοινωνία, μέσα από έρευνα σε ομάδες εστίασης και μέσω ερωτηματολογίων σε εθνικό επίπεδο σε κάθε χώρα-εταίρο, με συμμετοχή τόσο ημεδαπών όσο και αλλοδαπών φοιτητών. Σκοπός ήταν η διαπίστωση του εύρους που μπορεί να λάβει το φαινόμενο αλλά και των συγκλίσεων/αποκλίσεων που μπορούν να παρατηρηθούν από χώρα σε χώρα. Σε δεύτερο στάδιο, δημιουργήθηκε ένα εργαλείο αξιολόγησης διαπολιτισμικών δεξιοτήτων σε τρία επίπεδα, ως προς τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις στάσεις, με σκοπό την καταγραφή και ανάλυση των αναγκών των ημεδαπών φοιτητών καθώς και την επαναξιολόγησή τους μετά την υλοποίηση των δραστηριοτήτων του έργου, ώστε να διαπιστωθεί η επίδραση που μπορεί να έχει προς τη βελτίωση των δεξιοτήτων αυτών.

Στις 18 Δεκεμβρίου και ώρα 12:00 πραγματοποιείται στη Θεσσαλονίκη εκδήλωση παρουσίασης και αποτίμησης των έως τώρα αποτελεσμάτων του έργου. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα 319 στο κτίριο της ΟΠΕ στο κεντρικό campusτου ΑΠΘ και είναι ανοιχτή σε φοιτητές/τριες, ακαδημαϊκούς και κάθε ενδιαφερόμενο/η.

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο μπορείτε να βρείτε στην επίσημη ιστοσελίδα του ΜΑΤΕ: http://mate.projectsgallery.eu/