Έναρξη ερευνητικού προγράμματος ERUM

new

Το kick off meeting του Ευρωπαϊκού Ερευνητικού Προγράμματος Erasmus+ KA2 με τίτλο Research Understanding through Media (ERUM) έλαβε χώρα στο ΚΕΔΕΑ – Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης στις 5 και 6 Δεκεμβρίου 2019.