Δήλωση ενδιαφέροντος για ενδιάμεση εξέταση (πρόοδος) στη θεωρία του μαθήματος “Τεχνολογίες και Εφαρμογές Πληροφορικής” (ΓΕ1100).

Όσοι φοιτητές βρίσκονται στο πτυχίο και οφείλουν τη θεωρία του του μαθήματος “Τεχνολογίες και Εφαρμογές Πληροφορικής” (ΓΕ1100) μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή για την ενδιάμεση εξέταση (πρόοδος – 20 ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών) για να έχουν bonusστην εξέταση του Φεβρουαρίου του 2020. Η συμμετοχή στην ενδιάμεση εξέταση δεν αποτελεί προϋπόθεση για τη συμμετοχή στην εξέταση του Φεβρουαρίου αλλά γίνεται προς διευκόλυνση των φοιτητών. Υπενθυμίζεται ότι όσοι βαθμολογηθούν στην πρόοδο με βαθμό μεγαλύτερο ή ίσο του 5 μπορούν στη γραπτή εξέταση του μαθήματος να επιλέξουν να απαντήσουν 12 από τα 20 θέματα για το 60% του βαθμού ενώ το υπόλοιπο 40% προκύπτει από το βαθμό της προόδου. Η εξέταση θα πραγματοποιηθεί την τελευταία εβδομάδα του Δεκεμβρίου πριν τις διακοπές των Χριστουγέννων και το bonus της ενδιάμεσης εξέτασης θα ισχύσει μόνο για την εξέταση του Φεβρουαρίου 2020. Η δήλωση γίνεται στην ηλεκτρονική φόρμα: https://forms.gle/M3uSeJQ4pKuicqRq6

Προθεσμία υποβολής δήλωσης ενδιαφέροντος 8/12/19. Δεν θα γίνονται δεκτοί στην ενδιάμεση εξέταση φοιτητές που δεν έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον.

Η ύλη της ενδιάμεση εξέτασης (προόδου) είναι η εξής:

Για όσους έχουν πάρει το Βιβλίο Εισαγωγή στους Υπολογιστές, Norton Peter

Κεφάλαιο 1: Ολόκληρο
Κεφάλαιο 3: Εκτός (Απλή ανάγνωση)
Κεφάλαιο 4
4Α: Εκτός (Απλή ανάγνωση)
4Β: Ολόκληρο
Κεφάλαιο 5
5Α: Ολόκληρο (στο 5.2.3 μόνο τα βασικά περί μνημών, τα υπόλοιπα απλή ανάγνωση)
5Β: Μόνο τα 5.4, 5.8.1 και 5.8.2
Κεφάλαιο 6: Ολόκληρο
Κεφάλαιο 7
7Α: μόνο τα 7.1, 7.2 και 7.5
7Β: Όχι
Κεφάλαιο 8
8Α: Ολόκληρο
8Β: Όχι
Κεφάλαιο 9
9Α: Ολόκληρο
9Β: Όχι

Συμπεριλαμβάνονται και οι διαφάνειες μέχρι το “Μάθημα 6″ στο elearning

 Για όσους έχουν πάρει το βιβλίο Σύγχρονες Εφαρμογές Αυτοματισμού Γραφείου & Επικοινωνιών

Kεφάλαιο 1
Κεφάλαιο 2 (εκτός από 2.3, 2.4)
Κεφάλαιο 3
Κεφάλαιο 4
Κεφάλαιο 5
Κεφάλαιο 9 (έως και 9.9)
Συμπεριλαμβάνονται και οι διαφάνειες μέχρι το “Μάθημα 6″ στο elearning