Εγγραφές στο Εργαστήριο Διαδικτυακής Δημοσιογραφίας

Καλούνται όσοι φοιτητές και φοιτήτριες θα φοιτήσουν στο Γ’ ή σε μεγαλύτερο εξάμηνο σπουδών και θέλουν να ολοκληρώσουν το εργαστηριακό τμήμα του μαθήματος Διαδικτυακή Δημοσιογραφία στο χειμερινό εξάμηνο, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική φόρμα στη διεύθυνση https://forms.gle/EToVHQ5NBjVrP4zx6.

Το μάθημα Διαδικτυακή Δημοσιογραφία είναι υποχρεωτικό μάθημα κατεύθυνσης Δημοσιογραφίας που διδάσκεται στο Δ’ εξάμηνο. Το μάθημα περιλαμβάνει θεωρητικό και εργαστηριακό τμήμα. Το εργαστηριακό τμήμα του μαθήματος είναι επαναλαμβανόμενο, δηλαδή διδάσκεται στο χειμερινό και στο εαρινό εξάμηνο (εξαιτίας του μεγάλου αριθμού φοιτητών σε κάθε έτος). Στο χειμερινό εξάμηνο θα γίνουν 2 τμήματα των 18 φοιτητών/τριών.

Το μάθημα θα διεξάγεται κάθε Δευτέρα 9:00-11:00 και Παρασκευή 17:00–19:00 στο εργαστήριο στη ΔΕΘ.

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Επίσης, έχουν προτεραιότητα οι φοιτητές της κατεύθυνσης Δημοσιογραφίας.