Έναρξη Εργαστηρίου Διαδικτυακής Δημοσιογραφίας

Τα τμήματα του Εργαστηρίου της Διαδικτυακής Δημοσιογραφίας ξεκινάνε τη Δευτέρα 1/10/18, 9:00-11:00 και την Παρασκευή 5/10/2018, 17:00-19:00 στο εργαστήριο Η/Υ στο περίπτερο 1 της ΔΕΘ. Υπενθυμίζεται ότι οι παρακολουθήσεις είναι υποχρεωτικές και δεν επιτρέπονται απουσίες. Καλούνται οι παρακάτω φοιτητές να προσέλθουν στα αντίστοιχα τμήματα.

Δευτέρα 9:00-11:00 Παρασκευή 17:00-19:00
Α/Α ΑΕΜ Α/Α ΑΕΜ
1 1908 1 2069
2 1913 2 2164
3 2030 3 2166
4 2031 4 2199
5 2032 5 2201
6 2046 6 2223
7 2051 7 2240
8 2054 8 2248
9 2074 9 2255
10 2114 10 2260
11 2158 11 2265
12 2171 12 2291
13 2173 13 2305
14 2186 14 2315
15 2320
16 2337