Ανακοίνωση αποτελεσμάτων εγγραφών στο μάθημα επιλογής ηλεκτρονικές εκδόσεις και διαδίκτυο (χειμερινό εξάμηνο 2018-19)

Καλούνται οι παρακάτω φοιτητές στο πρώτο μάθημα του μαθήματος Ηλεκτρονικές Εκδόσεις και Διαδίκτυο που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 3/10/18 και ώρα 11:30 στο εργαστήριο Η/Υ στο περίπτερο  1 της ΔΕΘ. Σε περίπτωση απουσιών θα ειδοποιηθούν οι επιλαχόντες φοιτητές βάσει της σειράς δήλωσης. Οι επιλαχόντες φοιτητές δεν πρέπει να προσέλθουν στο πρώτο μάθημα εκτός αν ειδοποιηθούν από τους διδάσκοντες. Υπενθυμίζεται ότι το μάθημα είναι Θεωρία/εργαστήριο και δεν επιτρέπονται απουσίες.

table1