Ανακοίνωση αποτελεσμάτων εγγραφών στο μάθημα επιλογής Έρευνα και επαλήθευση δημοσιογραφικού υλικού (χειμερινό εξάμηνο 2017-18)

Καλούνται οι παρακάτω φοιτητές στο πρώτο μάθημα του μαθήματος Έρευνα και Εαπλήθευση Δημοσιογραφικού Υλικού που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 5/10/17 και ώρα 9:00 στην αίθουσα Δ (ισόγειο ΟΠΕ). Σε περίπτωση απουσιών θα ειδοποιηθούν οι επιλαχόντες φοιτητές βάσει της σειράς δήλωσης. Οι επιλαχόντες φοιτητές δεν πρέπει να προσέλθουν στο πρώτο μάθημα εκτός αν ειδοποιηθούν από τους διδάσκοντες. Υπενθυμίζεται ότι το μάθημα είναι Θεωρία/εργαστήριο και δεν επιτρέπονται απουσίες.
search