Ανακοίνωση αποτελεσμάτων εγγραφών στο εργαστηριακό μάθημα επιλογής Εφαρμογές Έντυπων Εκδόσεων (χειμερινό 2017-18)

Καλούνται οι παρακάτω φοιτητές στο πρώτο μάθημα του εργαστηρίου Εφαρμογών Έντυπων εκδόσεων που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 4/10/17 και ώρα 9:00 στο εργαστήριο Η/Υ στο περίπτερο 1 της ΔΕΘ.
Σε περίπτωση απουσιών θα ειδοποιηθούν οι επιλαχόντες φοιτητές βάσει της σειράς δήλωσης. Οι επιλαχόντες φοιτητές δεν πρέπει να προσέλθουν στο πρώτο μάθημα εκτός αν ειδοποιηθούν από τον διδάσκοντα. Υπενθυμίζεται ότι το μάθημα είναι εργαστηριακό και δεν επιτρέπονται απουσίες.

 

students

Video σχετικό με τη θέση του εργαστηρίου

https://www.youtube.com/watch?v=sp281nRPhYY