Έναρξη Μαθημάτων Εργαστηρίου Διαδικτυακής Δημοσιογραφίας

Οι παραδόσεις του εργαστηρίου Διαδικτυακής Δημοσιογραφίας θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα 13/2/17. Δείτε στο αρχείο PDF την κατανομή στα τμήματα. Αλλαγές στα τμήματα επιτρέπονται μόνο αμοιβαίες. Οι επιλαχόντες θα ενημερωθούν σε περίπτωση που κάποιος/α δεν εμφανιστεί στο πρώτο μάθημα ή δηλώσει αδυναμία συμμετοχής.

Τμήματα Εργαστηρίου Διαδικτυακής Δημοσιογραφίας