Βαθμολογία θεωρίας μαθήματος Τεχνολογίες και Εφαρμογές Πληροφορικής – Β εξάμηνο

ΑΕΜ ΒΑΘΜΟΣ
1368 4,85
1490 2,9
1611 2,85
1642 5,15
1681 4,5
1762 1,9
1766 2,15
1827 2
1854 3,8
1862 6,65
1867 3,45
1870 2,4
1899 5,65

*προβιβάσιμος βαθμός είναι από 4,5 και  μεγαλύτερο

***1789 έγραψε 3,25 αλλά είχε ήδη βαθμολογηθεί με το προβιβάσιμο 4,5 τον Ιούνιο