Αναβολή εργαστηρίου Διαδικτυακής Δημοσιογραφίας (Παρασκευή 24/10/14)

Το μάθημα “Διαδικτυακή δημοσιογραφία” δεν θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 24 Οκτωβρίου εξαιτίας έκτακτου οικογενειακού προβλήματος του διδάσκοντα. Η αναπλήρωση του θα καθοριστεί  στο επόμενο μάθημα.