Συμμετοχή σε έρευνα

Καλούνται οι προπτυχιακοί φοιτητές του Τμήματος Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας (Μ.Μ.Ε) εφόσον το επιθυμούν να συµµετάσχουν σε έρευνα που διεξάγει το Εργαστήριο Εφαρμογών Πληροφορικής στα Μ.Μ.Ε.

Η βοήθεια σας είναι σημαντική γιατί η παρούσα μελέτη αποτελεί τμήμα Διδακτορικής διατριβής. Η έρευνα Αφορά τους τρόπους που μπορεί ο κάθε χρήστης του διαδικτύου να βρει την πληροφορία που αναζητεί ενώ πλοηγείται με την χρήση σταθερού ή φορητού υπολογιστή σε έναν διαδικτυακό τόπο Μέσου Μαζικής Επικοινωνίας.

-Ημέρες & ώρες:

Τρίτη 26/11/2013 από τις 13:00 – 14:00 ή

Τετάρτη 27/11/2013 από τις 13:00 – 14:00

-Τόπος:

Eργαστήριο Η/Υ στο περίπτερο 1 της ΔΕΘ (είσοδος από Εγνατία απέναντι από το κτήριο διοίκησης ΑΠΘ)

- Τα αποτελέσματα της έρευνας θα χρησιμοποιηθούν για αμιγώς επιστημονικούς λόγους οι απαντήσεις θα παραμείνουν ανώνυμες.