Σεμινάρια πληροφορικής Α εξαμήνου

Όσοι φοιτητές ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν τα προαιρετικά σεμινάρια πληροφορικής παρακαλούνται να συμπληρώσουν την παρακάτω φόρμα