Αποτελέσματα εξετάσεων εργαστηρίων του μαθήματος Τεχνολογίες & Εφαρμογές Πληροφορικής (παλαιοί φοιτητές – διδάσκουσα Ε.Αβραάμ)

Δείτε τα αποτελέσματα σε μορφή PDF