Ανακοίνωση της Προέδρου του Τμήματος Δημοσιογραφίας & ΜΜΕ σχετικά με την κατάληψη του Τμήματος

Ανακοίνωση της Προέδρου του Τμήματος Δημοσιογραφίας & ΜΜΕ σχετικά με την κατάληψη του Τμήματος